Täydellinen IB -fysiikan opetusohjelma: SL ja HL

body_ibphysicsmeme.jpg

Otin IB Physics HL: n takaisin lukion aikoina. Se on edelleen luultavasti haastavin luokka, jonka olen koskaan ottanut (myös korkeakoulukurssit mukaan lukien), mutta sain kuusi tenttiä, joten luota minuun - se on mahdollista.

Tässä artikkelissa keskustelen kaikista aiheista, joita käsitellään IB -fysiikan vakiotasolla ja IB -fysiikan korkeammalla tasolla, kullekin aiheelle varattujen tuntien määrä ja mitä IB odottaa sinun tietävän kustakin aiheesta.

body_update

Vuoden 2021 IB-tentin muutokset COVID-19: n vuoksi

Jatkuvan COVID-19 (koronavirus) -pandemian vuoksi, Toukokuussa 2021 IB-arvioinnissa on kaksi reittiä, tentti ja muu kuin tentti, sen mukaan, minkä koulun valitsee . Pysy ajan tasalla viimeisimmistä tiedoista siitä, mitä tämä tarkoittaa IB-tutkintotodistuksille, IB-luokkien kurssipisteille ja muulle.

IB Physics SL ja HL Core

Sekä IB Physics SL että HL koostuvat samoista ydinvaatimuksista, jotka koostuvat samasta tuntimäärästä.Molemmat luokat kattavat samat 8 aihetta(vaatii 95 oppituntia) alla luetellussa järjestyksessä samoilla aihealueilla:

Aihe 1: Mittaukset ja epävarmuustekijät - 5 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Fysiikan mittaukset

1.1

 • Perus ja johdetut SI -yksiköt
 • Tieteellinen merkintä ja metriset kerroimet
 • Merkittäviä lukuja
 • Suuruusluokkia
 • Arvio
Epävarmuuksia ja virheitä

1.2

 • Satunnaisia ​​ja järjestelmällisiä virheitä
 • Epävarmuus, absoluuttinen, murto- ja prosenttiosuus
 • Virhepalkit
 • Kaltevuuden ja sieppausten epävarmuus
Vektorit ja skalaarit 1.3
 • Vektori- ja skalaarimäärät
 • Vektorien yhdistelmä ja resoluutio

Aihe 2: Mekaniikka - 22 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Liike

2.1

 • Etäisyys ja siirtymä
 • Nopeus ja nopeus
 • Kiihtyvyys
 • Liikkeitä kuvaavat kaaviot
 • Liikeyhtälöt tasaista kiihtyvyyttä varten
 • Ammuksen liike
 • Nesteenkestävyys ja terminaalin nopeus
Voimat

2.2

 • Esineet pistehiukkasina
 • Vapaan kehon kaaviot
 • Translaation tasapaino
 • Newtonin liikelait
 • Kiinteä kitka
Työ, energia ja voima

2.3

 • Kineettinen energia
 • Gravitaatiopotentiaalienergia
 • Joustava potentiaalienergia
 • Energiansiirtona tehty työ
 • Teho energiansiirtonopeutena
 • Energian säästämisen periaate
 • Tehokkuus
Vauhtia ja impulssia 2.4
 • Newtonin toinen laki ilmaistuna vauhdin muutosnopeudella
 • Impulssi- ​​ja voima -ajan kaaviot
 • Lineaarisen vauhdin säilyttäminen
 • Joustavat törmäykset, joustamattomat törmäykset ja räjähdykset

body_ibphysicsthermal.jpeg

Aihe 3: Lämpöfysiikka - 11 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Lämpökäsitteet

3.1

 • Kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen molekyyliteoria
 • Lämpötila ja absoluuttinen lämpötila
 • Sisäinen energia
 • Ominaislämpökapasiteetti
 • Vaiheen muutos
 • Erityinen piilevä lämpö
Kaasun mallintaminen

3.2

 • Paine
 • Ihannekaasun tilayhtälö
 • Ihanteellisen kaasun kineettinen malli
 • Mooli, moolimassa ja Avogadron vakio
 • Todellisten ja ihanteellisten kaasujen erot

Aihe 4: Aallot - 15 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Värähtelyt

4.1

 • Yksinkertaiset harmoniset värähtelyt
 • Aikajakso, taajuus, amplitudi, siirtymä ja vaihe -ero
 • Yksinkertaisen harmonisen liikkeen edellytykset
Kulkevat aallot

4.2

 • Kulkevat aallot
 • Aallonpituus, taajuus, jakso ja aallonopeus
 • Poikittaiset ja pitkittäiset aallot
 • Sähkömagneettisten aaltojen luonne
 • Ääniaaltojen luonne
Aallon ominaisuudet

4.3

 • Aaltoalueet ja säteet
 • Amplitudi ja voimakkuus
 • Superpositio
 • Polarisaatio
Aallon käyttäytyminen 4.4
 • Heijastus ja taittuminen
 • Snellin laki, kriittinen kulma ja täydellinen sisäinen heijastus
 • Diffraktio yhden raon läpi ja esineiden ympärillä
 • Häiriömallit
 • Kaksoisrakohäiriö
 • Polun ero
Pysyvät aallot 4.5
 • Seisovien aaltojen luonne
 • Reunaehdot
 • Solmut ja antodit

body_ibphysicselectricity.jpeg

Aihe 5: Sähkö ja magneetti - 15 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Sähkökentät

5.1

 • Lataa
 • Sähkökenttä
 • Coulombin laki
 • Sähkövirta
 • Tasavirta (DC)
 • Mahdollinen eroavaisuus
Sähkövirtojen lämmitysvaikutus

5.2

 • Piirikaaviot
 • Kirchhoffin piirilait
 • Virran lämmittävä vaikutus ja sen seuraukset
 • Vastus ilmaistuna R = V/I
 • Ohmin laki
 • Resistiivisyys
 • Tehon haihtuminen
Sähkökennot

5.3

 • Solut
 • Sisäinen vastus
 • Toissijaiset solut
 • Terminaalin potentiaaliero
 • Sähkömoottorivoima (EMF)
Sähkövirtojen magneettiset vaikutukset 5.4
 • Magneettikentät
 • Magneettinen voima

Aihe 6: Pyöreä liike ja painovoima - 5 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Pyöreä liike

6.1

 • Ajanjakso, taajuus, kulman siirtymä ja kulmanopeus
 • Keskihakuvoima
 • Centripetaalinen kiihtyvyys
Newtonin painovoiman laki

6.2

 • Newtonin painovoiman laki
 • Gravitaatiokentän voimakkuus

body_ibphysicsatom.jpeg

Aihe #7: Atomi-, ydin- ja hiukkasfysiikka - 14 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Erillinen energia ja radioaktiivisuus

7.1

 • Diskreetti energia ja diskreetit energiatasot
 • Siirtymät energiatasojen välillä
 • Radioaktiivinen hajoaminen
 • Perusvoimat ja niiden ominaisuudet
 • Alfa-, beeta- ja gammasäteet
 • Puolikas elämä
 • Hajoavien hiukkasten imeytymisominaisuudet
 • Isotoopit
 • Taustasäteily
Ydinreaktiot

7.2

 • Yhtenäinen atomimassayksikkö
 • Massavika ja ydinsitomisenergia
 • Ydinfissio ja ydinfuusio
Aineen rakenne

7.3

 • Kvarkit, leptonit ja niiden antihiukkaset
 • Hadronit, baryonit ja mesonit
 • Varauksen, baryonin numeron, lepton -luvun ja outouden säilyttämislait
 • Vahvan ydinvoiman, heikon ydinvoiman ja sähkömagneettisen voiman luonne ja kantama
 • Vaihda hiukkasia
 • Feynmanin kaaviot
 • Sulkeminen
 • Higgsin bosoni

Aihe #8: Energiantuotanto - 8 tuntia sekä SL: lle että HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Energialähteet

8.1

 • Polttoaineiden erityinen energia ja energiatiheys
 • Sankey -kaaviot
 • Ensisijaiset energialähteet
 • Sähkö toissijaisena ja monipuolisena energiamuodona
 • Uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
Lämpöenergian siirto

8.2

 • Johtaminen, konvektio ja lämpösäteily
 • Mustan kappaleen säteily
 • Albedo ja emissiokyky
 • Auringon vakio
 • Kasvihuoneilmiö
 • Energian tasapaino Maan pinta -ilmakehäjärjestelmässä

Muita korkeamman tason aiheita

Nämä 4 aihetta ovat vain IB -fysiikan ylemmän tason opiskelijoille - yhteensä 60 tuntia vain HL: lle

body_ibphysicswave.jpeg

Aihe #9: Aaltoilmiöt - 17 tuntia vain HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Yksinkertainen harmoninen liike
(VAIN HL)

9.1

 • SHM: n määrittävä yhtälö
 • Energia muuttuu
Yksirakoinen diffraktio
(VAIN HL)

9.2

 • Yksirakoisen diffraktion luonne
Häiriöt
(VAIN HL)

9.3

 • Youngin kaksoisrakoinen kokeilu
 • Kahden raon häiriökuvion modulointi yhden raon diffraktiovaikutuksella
 • Useita rako- ja diffraktiohilan häiriökuvioita
 • Ohutkalvon häiriö
Resoluutio
(VAIN HL)
9.4
 • Eroavan aukon koko
 • Yksinkertaisten yksiväristen kahden lähteen järjestelmien resoluutio
Doppler-ilmiö
(VAIN HL)
9.5
 • Doppler -vaikutus ääniaalloille ja valoaalloille

Aihe #10: Kentät - 11 tuntia vain HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Kenttien kuvaaminen
(VAIN HL)

10.1

 • Gravitaatiokentät
 • Sähköstaattiset kentät
 • Sähköpotentiaali ja painovoima
 • Kenttäviivat
 • Tasapotentiaaliset pinnat
Kentät työssä
(VAIN HL)

10.2

 • Potentiaalinen ja potentiaalinen energia
 • Mahdollinen kaltevuus
 • Mahdollinen eroavaisuus
 • Pakene nopeutta
 • Kiertoradan liike, kiertoradan nopeus ja kiertoradan energia
 • Voimat ja käänteisen neliön lain käyttäytyminen

body_ibphysicsmagnet.jpeg

Aihe #11: Sähkömagneettinen induktio - 16 tuntia vain HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Elektromagneettinen induktio
(VAIN HL)

11.1

 • Sähkömoottorivoima (EMF)
 • Magneettivuon ja magneettivuon kytkentä
 • Faradayn induktion laki
 • Lenzin laki
Sähkön tuotanto ja siirto
(VAIN HL)

11.2

 • Vaihtovirtageneraattorit
 • Virran ja jännitteen keskimääräiset tehot ja neliökeskiarvot (rms)
 • Muuntajat
 • Diodisillat
 • Puoliaallon ja koko aallon oikaisu
Kapasitanssi
(VAIN HL)

11.3

 • Kapasitanssi
 • Dielektriset materiaalit
 • Kondensaattorit sarjassa ja rinnakkain
 • Vastus-kondensaattori (RC) -sarjan piirit
 • Aikavakio

Aihe #12: Kvantti- ja ydinfysiikka - 16 tuntia vain HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Aineen vuorovaikutus säteilyn kanssa
(VAIN HL)

12.1

 • Fotonit
 • Valosähköinen vaikutus
 • Aallot
 • Parituotanto ja parin tuhoaminen
 • Kulmamomentin kvantitointi Bohrin mallissa vedyn osalta
 • Aalto -toiminto
 • Epävarmuuden periaate energialle ja ajalle sekä sijainnille ja vauhdille
 • Tunneli, mahdollinen este ja tunnelointitodennäköisyyteen vaikuttavat tekijät
Ydinfysiikka
(VAIN HL)

12.2

 • Rutherfordin sironta ja ydinsäde
 • Ydinenergian tasot
 • Neutrino
 • Radioaktiivisen hajoamisen laki ja hajoamisvakio

Asetukset

Osana IB -fysiikan kurssia katat muita valitsemiasi aiheita alla olevasta luettelosta (yleensä et valitse, vaan opettajasi tekee).

Valitsemastasi vaihtoehdosta sinä tai opettajasi valitset 3 tai 4 aihetta (yhteensä 15 tuntia) SL: lle ja 2 tai 3 muuta aihetta (yhteensä 25 tuntia) HL: lle.

body_ibphysicsrelativity.jpeg

Vaihtoehto A: Suhteellisuus - 15 tuntia SL ja HL

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Suhteellisuuden alku

A.1

 • Viitekehykset
 • Galilean suhteellisuusteoria ja Newtonin postulaatit ajasta ja avaruudesta
 • Maxwell ja valon nopeuden pysyvyys
 • Pakottaa latauksella tai virralla
Lorentzin muunnokset

A.2

 • Erikoisrelatiivisuuden kaksi oletusta
 • Kellon synkronointi
 • Lorentzin muunnokset
 • Nopeuden lisäys
 • Invariantit määrät (avaruusajan väli, oikea aika, oikea pituus ja lepomassa)
 • Ajan laajentuminen
 • Pituuden supistuminen
 • Muonin hajoamiskokeilu
Tila -ajan kaaviot A.3
 • Tila -ajan kaaviot
 • Maailmanlinjat
 • Kaksoisparadoksi

Muut HL -suhteellisuusteemat - 10 tuntia lisää HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Suhteellinen mekaniikka
(VAIN HL)

A.4

 • Yhteensä energiaa ja lepoenergiaa
 • Suhteellinen vauhti
 • Hiukkasten kiihtyvyys
 • Sähkövaraus muuttumattomana suurena
 • Fotonit
 • MeV c^–2 massayksikkönä ja MeV c^–1 momentumyksikkönä
Yleinen suhteellisuus
(VAIN HL)

5

 • Vastaavuusperiaate
 • Valon taipuminen
 • Painovoimainen punasiirtymä ja Pound – Rebka – Snider -koe
 • Schwarzschildin mustia aukkoja
 • Tapahtumahorisontit
 • Ajan laajeneminen mustan aukon lähellä
 • Yleisen suhteellisuusteorian sovelluksia koko universumiin

Vaihtoehto B: Tekniikkafysiikka - 15 tuntia SL- ja HL -luokissa

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Jäykät kappaleet ja pyörimisdynamiikka

B.1

 • Vääntömomentti
 • Hitausmomentti
 • Kierto- ja translaatiotasapaino
 • Kulmakiihtyvyys
 • Pyörimisliikkeen yhtälöt tasaista kulmakiihtyvyyttä varten
 • Newtonin toinen laki soveltui kulmaliikkeeseen
 • Kulmamomentin säilyttäminen
Termodynamiikka

B.2

 • Termodynamiikan ensimmäinen laki
 • Termodynamiikan toinen laki
 • Haje
 • Sykliset prosessit ja pV -kaaviot
 • Isovolumetriset, isobaariset, isotermiset ja adiabaattiset prosessit
 • Carnot -sykli
 • Lämpötehokkuus

Muita HL -tekniikan fysiikan aiheita - 10 tuntia lisää HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Nesteet ja nesteiden dynamiikka
(VAIN HL)

B.3

 • Tiheys ja paine
 • Kelluvuus ja Archimedesin periaate
 • Pascalin periaate
 • Hydrostaattinen tasapaino
 • Ihanteellinen neste
 • Virtaviivaista
 • Jatkuvuusyhtälö
 • Bernoullin yhtälö ja Bernoullin vaikutus
 • Stokesin laki ja viskositeetti
 • Laminaarinen ja turbulentti virtaus ja Reynoldsin luku
Pakotettu värähtely ja resonanssi
(VAIN HL)

B.4

patrick henry college hyväksymisprosentti
 • Värähtelyn luonnollinen taajuus
 • Q -tekijä ja vaimennus
 • Säännöllinen ärsyke ja ajon taajuus
 • Resonanssi

body_ibphysicsmicroscope.jpeg

Vaihtoehto C: Kuvantaminen - 15 tuntia SL ja HL

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Johdatus kuvantamiseen

C.1

 • Ohuet linssit
 • Yhdistyvät ja hajoavat linssit
 • Yhdistyvät ja poikkeavat peilit
 • Sädekaaviot
 • Todellisia ja virtuaalisia kuvia
 • Lineaarinen ja kulmainen suurennus
 • Pallomaiset ja kromaattiset poikkeamat
Kuvantamislaitteet

C.2

 • Optiset yhdistemikroskoopit
 • Yksinkertaiset optiset tähtitieteelliset taitekoskoopit
 • Yksinkertaiset optiset tähtitieteelliset heijastavat teleskoopit
 • Yhden lautasen radioteleskoopit
 • Radiointerferometrian teleskoopit
 • Satelliittivälitteiset teleskoopit
Kuituoptiikka

C.3

 • Optisten kuitujen rakenne
 • Vaiheindeksikuidut ja luokitellut indeksikuidut
 • Täydellinen sisäinen heijastus ja kriittinen kulma
 • Aaltoputki ja materiaalidispersio optisissa kuiduissa
 • Vaimennus ja desibeli (dB)

Muut HL -kuvantamisaiheet - 10 tuntia lisää HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Lääketieteellinen kuvantaminen
(VAIN HL)

C.4

 • Röntgenkuvien havaitseminen ja tallentaminen lääketieteellisissä yhteyksissä
 • Ultraäänen tuottaminen ja havaitseminen lääketieteellisissä yhteyksissä
 • Lääketieteelliset kuvantamistekniikat (magneettikuvaus), johon liittyy ydinmagneettinen resonanssi (NMR)

Vaihtoehto D: Astrofysiikka - 15 tuntia SL ja HL

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Tähtimääräiset määrät

D.1

 • Esineet maailmankaikkeudessa
 • Tähtien luonne
 • Tähtitieteelliset etäisyydet
 • Tähtien parallaksi ja sen rajoitukset
 • Valoisuus ja näennäinen kirkkaus
Tähtien ominaisuudet ja tähtien kehitys

D.2

 • Tähtien spektrit
 • Hertzsprung – Russell (HR) -kaavio
 • Pääsekvenssitähtien massan ja kirkkauden suhde
 • Kefeidimuuttujat
 • Tähtien kehitys HR -kaavioissa
 • Punaiset jättiläiset, valkoiset kääpiöt, neutronitähdet ja mustat aukot
 • Chandrasekhar ja Oppenheimer – Volkoff -rajat
Kosmologia D.3
 • Big Bang -malli
 • Kosminen mikroaaltosäteily (CMB)
 • Hubblen laki
 • Kiihtyvä maailmankaikkeus ja punainen siirtymä (z)
 • Kosminen mittakaava (R)

Muut HL -astrofysiikan aiheet - 10 tuntia lisää HL: lle

Osa -aiheinen Osa -alue numero IB huomauttaa
Tähtien prosessit
(VAIN HL)

D.4

 • Farkut kriteeri
 • Ydinfuusio
 • Nukleosynteesi pois pääjärjestyksestä
 • Tyypin Ia ja II supernovat
Lisää kosmologiaa
(VAIN HL)

D.5

 • Kosmologinen periaate
 • Kiertokäyrät ja galaksien massa
 • Pimeä aine
 • CMB: n vaihtelut
 • Punaisen siirtymän kosmologinen alkuperä
 • Kriittinen tiheys
 • Pimeää energiaa

Käytännön työohjelma

Sinun on myös suoritettava kokeita ja kokeellisia raportteja osana mitä tahansa IB Science -kurssia. SL: lle on 40 tuntia materiaalia. HL: lle on 60 tuntia materiaalia. Tässä ovat aktiviteetit:

 • Käytännön harjoitukset - 20 tuntia SL: lle ja 40 tuntia HL: lle
  • Laboratoriotyöt luokassa lasketaan mukaan näihin tunteihin
 • Yksilöllinen tutkimus (sisäinen arviointi-IA)-10 tuntia SL: lle ja HL: lle
  • Laboratorioprojekti ja raportti, joka laskee 20 prosentiksi IB -tentituloksista (kirjallinen tentti laskee loput 80%)
 • Ryhmän 4 projekti - 10 tuntia SL ja HL
  • Oppilaat on jaettu ryhmiin ja heidän on suoritettava koe ja kirjoitettava raportti.

body_ibphysicsexperiment.jpeg

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kuinka kehittää lukion tiedemessuhankkeita: 3 avainvinkkiä

Harkitsetko kilpailua lukion tiedemessuilla? Esittelemme hyvät ja huonot puolet ja selitämme, miten voittaa projekti.

Kuinka voittaa SAT / ACT -testi-ahdistus

Taisteletko testi-ahdistuksella SAT / ACT: ssä? Olemme luoneet luettelon vinkeistä, joiden avulla voit tuntea itsesi valmistautuneemmaksi menemään ja maadoittamaan itsesi testin aikana.

Paras urakehitys, joka auttaa sinua suunnittelemaan tulevaisuutesi

Mikä työ sopii sinulle? Kokeile yksinkertaista uramahdollisuustestiä, joka auttaa sinua tekemään päätöksen vain nopealla urakehityksellä.

Merkkiviitteen kirjoittaminen: Koko malli

Kirjoitetaanko merkkiviite? Tutustu täydelliseen malliin, josta löydät vaiheittaisen oppaan kuinka lähestyä tätä tärkeää tehtävää.

Mikä on hyvä ACT-pisteet vuodelle 2018?

Asetetaanko ACT-pisteet? Opi, mikä on hyvä ACT-pisteet vuodelle 2018 ja kuinka määrittää vuoden 2018 ACT-pisteet, jotta pääset unelmiesi kouluun.

Pyhän Ristin korkeakoulun pääsyvaatimukset

Paras yliopiston hyväksymislaskin: Opi pääsymahdollisuutesi

Toivottavasti selvittää mahdollisuutesi päästä yliopistoon? Kokeile korkeakoulujen hyväksymislaskuria! Lisäksi saat neuvoja mahdollisuuksien parantamiseksi unelmakoulussasi.

Belmontin yliopiston ACT-tulokset ja GPA

Koulun rehtorin suosituskirje opettajalle

Kirjoitetaanko suosituskirje opettajalle? Lue esimerkkimme ja saat vinkkejä kuinka kirjoittaa yhtä vahva viite.

Georgian lounaisosavaltion yliopiston pääsyvaatimukset

Mikä on hyvä 8. luokan ACT / SAT -pisteet?

SAT / ACT on hyvä ennustaja korkeakoulun tulevaisuudelle. Mistä tiedät, mikä on hyvä SAT / ACT -pisteet kahdeksannelle luokalle? Tässä tohtori Fred Zhang tekee uuden analyysin kahdesta tietojoukosta löytääkseen, mitä pidetään hyvänä pisteenä yläkoululaisille.

LMU: n pääsyvaatimukset

Havaijin yliopisto, Manoa, ACT-tulokset ja GPA

Kalifornian parhaat koulut | Hiram W.Johnsonin lukion sijoitukset ja tilastot

Löydä osavaltioiden sijoitukset, SAT/ACT -tulokset, AP -tunnit, opettajan verkkosivustot, urheiluryhmät ja paljon muuta Hiram W.Johnsonin lukiosta Sacramentossa, Kaliforniassa.

ACT -pisteiden saaminen askel askeleelta

Miten tarkistat ACT -tulokset ja tarkan tulosraporttisi? Lue oppaamme saadaksesi selville.

Prescott Collegen pääsyvaatimukset

2016-17 Akateeminen opas | Escondidon lukio

Löydä osavaltioiden sijoitukset, SAT/ACT -tulokset, AP -tunnit, opettajan verkkosivustot, urheiluryhmät ja paljon muuta Escondidon lukiosta Escondidossa, Kaliforniassa.

Mitkä korkeakoulut ylittävät SAT: n?

Mitkä koulut ylittävät SAT -testituloksesi ja mitä se tarkoittaa strategiallesi? Lue lisää täältä.

Paras yhteenveto ja analyysi: The Great Gatsby, luku 2

Lue koko The Great Gatsbyn luvun 2 yhteenveto saadaksesi selville, mitä tapahtuu ja miten tapahtumat liittyvät romaanin suurempiin teemoihin.

Mikä on AP Capstone? Pitäisikö sinun tehdä se?

Kuinka AP Capstone -diplomiohjelma toimii? Pitäisikö sinun suorittaa se vai pitääkö vain kiinni normaaleista AP-kursseista? Tässä on täydellinen opas.

ACT-prosentti- ja pisteytyslistat

Mikä prosenttipiste on ACT-pisteet, ja mitä tämä tarkoittaa? Lue täydellinen opas.

Redlandsin itälaakson lukio 2016-17 rankingit | (Redlands,)

Löydä osavaltioiden rankingit, SAT / ACT-tulokset, AP-luokat, opettajien verkkosivustot, urheilutiimit ja paljon muuta Redlands East Valley High Schoolista Redlandsissä, Kaliforniassa.

Kursiivisen S: n kirjoittaminen: 3 kaunokirjoitusvinkkiä

Etkö ole varma, kuinka isot tai pienet kirjaimet kirjoitetaan kursiivilla? Kursivien oppaassamme hahmotellaan kaikki mahdollisuudet piirtää s.

Paras AP: n ympäristötieteen opinto -opas

Valmistaudutko AP: n ympäristötieteen tenttiin? Asiantuntijaoppaamme sisältää täydellisen valmistelusuunnitelman, keskeiset opintovinkit ja tonnia ilmaisia ​​harjoitustestejä.

La Sierran yliopiston pääsyvaatimukset