Paras AP: n ympäristötieteen tarkistusopas

feature_fox.jpg

Tietämys AP -kokeen tarkistamisesta voi olla haastavaa, ja keskimääräisten tentitulosten perusteella näyttää siltä, ​​että monet opiskelijat, jotka ottavat AP -ympäristötieteen, eivät valmistaudu riittävästi lopulliseen kokeeseen.

Onneksi jos et ole varma mistä aloittaa, tämä opas opastaa sinut läpi AP: n ympäristötieteen tarkistusprosessin . Aloitamme käymällä läpi AP -kokeen muodon ja sen, mukaan lukien näytekysymykset. Siirrymme sitten hyödyllisiin arviointistrategioihin ja suunnitelmaan, jota sinun tulee noudattaa valmistautuaksesi tenttiin.body_update

paras ottelu kirjaston miehille

Vuoden 2021 AP-testimuutokset COVID-19: n vuoksi

Jatkuvan COVID-19-koronaviruspandemian vuoksi AP-testit järjestetään nyt kolmena eri istuntona toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana. Testipäivät ja se, ovatko testit verkossa vai paperilla, riippuvat koulustasi. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tämä kaikki toimii, ja saadaksesi viimeisimmät tiedot testin päivämääristä, AP: n online-tarkastelusta ja siitä, mitä nämä muutokset merkitsevät sinulle, tutustu vuoden 2021 AP COVID-19 FAQ -artikkeliin.

Mikä on AP: n ympäristötieteen kokeen muoto?

AP ympäristötieteen tentti on muuttuu merkittävästi vuonna 2020 , joten on tärkeää tietää mitä odottaa.

Uusi testi on kaksi tuntia ja 40 minuuttia pitkä ja sisältää 80 monivalintakysymystä ja kolme vapaakysymystä. (Aiemmin testi kesti kolme tuntia ja sisälsi 100 monivalintakysymystä ja neljä vapaakysymystä.) voit käyttää graafista laskinta koko kokeen ajan.

Voit oppia lisää näistä tärkeistä kokeeseen tehdyistä muutoksista uusi APES -kurssin kuvaus .

Tässä on nopea yleiskatsaus vuoden 2020 AP Enviro -kokemuotoon:

AP -ympäristöosasto Aika # kysymyksiä % pisteistä
Osa 1: Monivalinta 1 h 30 min 80 60%
Osa 2: Vapaa vastaus 1 h 10 min 3 40%
KAIKKI YHTEENSÄ 2 tuntia 40 minuuttia 83 100%

Kuten näette, monivalintaosa, joka tulee ensin, on arvoltaan 60% AP: n lopputuloksesta ja koostuu 80 kysymyksestä 90 minuutissa; Tämä tarkoittaa, että sinulla on hieman yli minuutti per kysymys. Vääristä vastauksista ei ole seuraamuksia , joten muista aina laittaa jotain alas!

Jokainen monivalintakysymys tulee neljä vastausvaihtoehtoa, merkitty A-D . (Ennen APES-tentissä oli viisi vastausvaihtoehtoa jokaiseen kysymykseen.) Saat sekä itsenäisiä kysymyksiä että kysymyksiä sarjoina. Kaikkiaan voit odottaa kolmesta neljään sarjaa kvantitatiivinen tieto (kaaviot, kaaviot jne.), kolme tai neljä sarjaa päällä laadulliset tiedot (kartat, mallit jne.) ja viisi kysymystä a kohta tai teksti .

Vapaa vastaus -osiossa on 40% AP: n kokonaispisteistä. Sinun on vastattava kolmeen maksuttomaan kysymykseen, jokainen 10 raakapisteen arvoinen tai noin 13,3% lopputuloksestasi. Koska sinulla on 70 minuuttia aikaa tähän osioon, tämä tarkoittaa, että sinulla on noin 23 minuuttia per kysymys.

Kolme ilmaisen vastauksen kysymystyyppiä pysyvät johdonmukaisina vuodesta toiseen:

  • Kysymys 1: Suunnittele tutkimus
  • Kysymys 2: Analysoi ympäristöongelma ja ehdota ratkaisua
  • Kysymys 3: Analysoi ympäristöongelma ja ehdota ratkaisua laskelmien avulla

Mitä AP: n ympäristötieteen tentti kattaa?

Ennen kuin pääsemme APES-katsaukseen, se auttaa laajasti käymään läpi, mitä tentti kattaa ja auttaa asettamaan kaiken asiayhteyteen. Ympäristötiede on a monialainen aihe jossa tarkastellaan tieteen, historian, ajankohtaisten tapahtumien ja muiden käsitteitä.

Tässä osiossa tarkastelemme lähemmin tärkeimmät teemat ja aiheet tentissä.

AP ympäristötieteen suuret ideat

Testi koskettaa monia alueita, mutta niitä on neljä pääteemaa tai 'suuria ideoita' kuten College Board kutsuu heitä, se pyrkii keskittymään. Jokainen tentissä näkyvä kysymys liittyy ainakin yhteen näistä ideoista, joten ne on hyvä pitää mielessä, kun navigoit AP: n tarkistusprosessissa.

Tässä on kuvattu jokainen suuri idea AP -ympäristön kurssin ja tentin kuvaus .

Suuri idea 1: Energiansiirto

Energian muuntaminen on kaikkien ekologisten prosessien taustalla. Energiaa ei voida luoda; sen täytyy tulla jostain. Kun energia virtaa järjestelmien läpi, siitä tulee jokaisessa vaiheessa käyttökelvoton.

Suuri idea 2: Maajärjestelmien väliset vuorovaikutukset

Maa on yksi yhteen liitetty järjestelmä. Luonnolliset järjestelmät muuttuvat ajan ja tilan mukaan. Biogeokemialliset järjestelmät kykenevät toipumaan häiriöistä.

Suuri idea 3: vuorovaikutukset eri lajien ja ympäristön välillä

Ihminen muuttaa luonnonjärjestelmiä ja on vaikuttanut ympäristöön miljoonia vuosia. Teknologian ja väestönkasvun ansiosta ihmiset ovat voineet lisätä ympäristövaikutustensa määrää ja laajuutta.

Suuri idea 4: Kestävyys

Ihmisen selviytyminen riippuu sellaisten käytäntöjen kehittämisestä, joilla saavutetaan kestävät järjestelmät. Tarvitaan sopiva yhdistelmä säilyttämistä ja kehittämistä. Resurssien hallinta on välttämätöntä. Kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden roolin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ratkaisujen kehittämisessä.

body_blueberries.jpg

AP Ympäristötieteelliset yksiköt

AP Environmental Scienceilla on myös yhdeksän yksikköä , jotka muodostavat kurssin ja loppukokeen sisällön. Nämä tärkeät aiheet ovat tarkempia kuin yllä olevat teemat, ja niiden tunteminen auttaa sinua saamaan paremman käsityksen siitä, mitä tentissä käsitellään.

Jokaisessa yksikössä on useita pienempiä aiheita ; Olen lisännyt muutamia esimerkkejä näistä kullekin pääyksikölle alla. Täydellinen luettelo aiheista on sivulla 20 Kurssin ja tentin kuvaus .

texas tech -yliopiston hyväksymisaste
AP ympäristötieteen yksikkö Esimerkkejä aiheista % tenttikysymyksistä
Yksikkö 1: Elävä maailma: Ekosysteemit Biomit, hiilikierto, troofiset tasot, ravintoketjut 6-8%
Yksikkö 2: Elävä maailma: biologinen monimuotoisuus Biogeografia, ekologinen suvaitsevaisuus, sopeutumiset 6-8%
Yksikkö 3: Väestöt Lajityypit, populaation kasvu, hedelmällisyysaste 10-15%
Yksikkö 4: Maajärjestelmät ja -resurssit Levyteknologia, ilmasto, maaperän koostumus, ilmapiiri 10-15%
Yksikkö 5: Maan ja veden käyttö Kastelu, tuholaistorjunta, lihantuotanto, kestävyys 10-15%
Yksikkö 6: Energialähteet ja kulutus Uusiutuvat luonnonvarat, fossiiliset polttoaineet, aurinko- ja tuulienergia 10-15%
Yksikkö 7: Ilmansaasteet Ilmansaasteet, savusumu, melusaasteet, happosateet 7-10%
Yksikkö 8: Vesi- ja maanpäästöt Ihmisen vaikutukset, jätteiden vähentäminen, jäteveden käsittely 7-10%
Yksikkö 9: Globaali muutos Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos, invasiiviset lajit 15-20%

Miltä kysymykset näyttävät AP Enviro -kokeessa?

Kuten mainittiin, AP: n ympäristötieteen kokeessa on kaksi osaa: monivalinta ja vapaa vastaus. Molempien osioiden viralliset näyteongelmat on esitetty alla. Näytteet tulevat 2019-20 AP-ympäristön kurssin ja tentin kuvaus .

Monivalintakysymys

body_ap_enviro_multiple_choice_sample_question

Jos haluat vastata tähän monivalintakysymykseen, sinun on tiedettävä, mitä termi 'ei -ihmisen aiheuttama' tarkoittaa . Ajatellaanpa sitä alkuperäisellä termillä 'ihmisen toiminta', joka viittaa asioihin (usein saastumisongelmiin), jotka liittyvät tai johtuvat ihmisen toiminnasta; siksi 'ei -ihmisen aiheuttama' on asioita, jotka ovat ei johtuu ihmisistä, vaan luonnollisista prosesseista.

Tämä jättää meille kaksi mahdollista vastausvaihtoehtoa: A tai B (C ja D ovat molemmat ihmisen saastuttamia ilmakehässä, mikä tarkoittaa, että ne ovat ihmisen aiheuttamia). Fotosynteesissä tai valinnassa B ei ole mitään järkeä, koska tässä prosessissa kasvit muuttavat hiilidioksidia hapeksi, ei päinvastoin.

Soluhengityksellä tai vaihtoehdolla A eläimet hengittävät happea ja muodostavat hiilidioksidia oikean vastauksen on oltava A .

Muut monivalintakysymykset APES voivat viitata kuvaajaan tai tekstiin, vaatia laskelmia ja/tai olla osa aiheeseen liittyvää kysymystä. Myöhemmin tässä oppaassa käyn läpi, mistä löydät lisää monivalintakysymyksiä ja miten niitä käytetään AP Enviro -valmistelussa.

Vapaan vastauksen esimerkkikysymys

body_ap_enviro_sample_free_response_question

Jokainen AP Environ ilmainen vastaus on 10 raakapisteen arvoinen . Tässä sinun on ehdotettava ratkaisua ympäristöongelmaan käyttämällä matemaattisia laskelmia (muista, että sinulla on graafinen laskin).

Voit ansaita enintään 1 pisteen (a), 3 pistettä (b) ja 2 pistettä (c), (d) ja (e).

Jos haluat nähdä täydelliset vastaukset tähän kysymykseen ja muihin APES-vastauksiin, tutustu AP Environmental Science Free-Response -osion omaan oppaaseemme.

body_growing_onions_garden

Kuinka tarkastella AP: n ympäristötiedettä: 7-vaiheinen opas

Tässä osassa käyn läpi kaikki tärkeimmät vaiheet, jotka sinun tulee ottaa AP -ympäristötieteen tarkastelun aikana. Noudata näitä seitsemää vaihetta, harkitse heikkouksiasi ja edistymistäsi, ja olet matkalla menestykseen!

Kuinka kauan kestää AP -ympäristötieteen AP -kokeen tarkistaminen? Se vaihtelee kaikille, mutta alla on joitain arvioita siitä, kuinka kauan sinun pitäisi käyttää tiettyihin vaiheisiin :

  • Tee ja arvostele ensimmäinen harjoitustesti: 3,5 tuntia
  • Analysoi virheesi: 1 tunti
  • Tarkista heikot alueesi ja tarkista testistrategiat: 3 tuntia
  • Tee ja arvostele toinen harjoitustesti: 3,5 tuntia

Joten yhden vaiheen läpikäyminen kestää noin 11 tuntia. Muista, että haluat ehkä toistaa koko syklin saadaksesi tiedot todella uppoutumaan.

Katsotaan nyt sitten seitsemän askeleen AP Environmental Science -katsausta, jota sinun pitäisi seurata!

Vaihe 1: Valmista arviointimateriaalisi

Ennen kuin aloitat tarkistamisen, varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi materiaalit valmiina ja järjestettyinä. On parasta aloittaa tämä vaihe syksyn lopulla , mutta vaikka olet vasta aloittamassa muutamaa viikkoa ennen tenttiä, älä koskaan pelkää! Muutama viikko omistettua opiskelua voi riittää auttamaan sinua saamaan hyvät pisteet APES -testissä.

Mitä materiaaleja siis tarvitset? Monien mielestä arvostelukirjan ostaminen on hyödyllistä. Toisin kuin oppikirjasi, arvostelukirjat keskittyvät erityisesti tietoihin, jotka sinun on tiedettävä AP -tenttiä varten, joten et kahlaa vieraita tietoja, joista sinun ei tarvitse huolehtia.

Ennen kuin hankit AP Enviro -arviointikirjan, se on hyvä idea lukea arvosteluja verkossa tai kysy luokkatovereiltasi, onko heillä suosittelemansa kirja. Yleensä The Princeton Review- ja Barron's -kirjat ovat hyviä valintoja.

Älä kuitenkaan unohda luokan materiaaleja! Muistiinpanosi ja oppikirjasi voivat olla erittäin hyödyllisiä perusteelliseen tarkasteluun tietyistä aiheista, joita haluat harjoitella.

Lopuksi, harjoitustestit ovat yksi tärkeimmistä tavoista tarkistaa APES -testi , joten haluat varmistaa, että olet kerännyt niitä mahdollisimman paljon. Voit tutustua AP -ympäristötieteellisten käytännön testien kokoelmaamme tai käyttää seuraavia linkkejä, jotta pääset nopeasti käsiksi:

Vaihe 2: Tee ja pisteile harjoitustesti

Seuraava askel on suorita täydellinen harjoitustesti realistisissa testausolosuhteissa (90 minuuttia monivalintakysymyksiä ja 70 minuuttia ilmaista vastausta, kaikki yhdessä istunnossa). Suosittelen yhdistämään Varsity Tutorsin monivalintakokeet joukkoon virallisia FRQ-palveluja ja tallentamaan vuoden 1998 ilmainen täyspitkä virallinen harjoitustesti myöhempää valmistelua varten.

Kun olet suorittanut testin, pisteet, niin näet kuinka hyvin teit . Käytä FRQ: si virallista (ja täysin päivitettyä) pisteytysohjeet . Huomaa, että monet epäviralliset resurssit pisteytetään automaattisesti, mutta jos tarvitset apua arvioidaksesi lopullisen AP-pisteet asteikolla 1-5, voit käyttää tätä AP -pisteet laskin .

Vaihe 3: Aseta pistetavoite

Nyt kun tiedät, kuinka hyvin pisteytät APES -kokeessa, voit asettaa pistetavoitteen. Siitä huolimatta matalat pisteet , AP Ympäristötiedettä pidetään yleensä yhtenä vähemmän haastavista AP -kokeista Useimmat opiskelijat, jotka voivat sitoutua jonkin aikaa opiskeluun, pyrkivät 4 tai 5 . Jos kuitenkin saat pisteitä 2 tai vähemmän tai tiedät, ettet pysty opiskelemaan paljon, saatat haluta sen sijaan 3.

body_target-3.png

Vaihe 4: Analysoi virheesi

Tiedät nyt, mihin pisteeseen tähtäät ja kuinka kaukana olet siitä. tämä tarkoittaa, että on aika alkaa analysoida, mitkä kysymykset ovat väärin ja miksi.

Käy läpi APES -harjoitustesti, jonka otit ja tarkista jokainen väärä kysymys . Ajatella miksi olet ymmärtänyt väärin ja etsi malleja. Oletko unohtanut monia kysymyksiä, joihin liittyy laskelmia? Tiesitkö globaalin muutoksen, mutta sait useimmat energiavaroja koskevat kysymykset väärin?

Tämä saattaa tuntua pitkältä ja väsyttävältä askeleelta, mutta älä houkuttele ohittamaan sitä. Se säästää aikaa pitkällä aikavälillä, ja se on todella ainoa tapa parantaa AP -pisteitäsi merkittävästi .

Vaihe 5: Tarkista heikot sisältöalueesi

Käytä seuraavaksi tietoja, jotka sait harjoittelukokeesta ja keskity erityisesti parantamaan jokaista heikkoutta . Jos jotkin aiheet tai kysymystyypit aiheuttivat sinulle merkittävää vaivaa, tarkista muistiinpanosi ja tee käytännön kysymyksiä, kunnes tunnet olosi luottavaisemmaksi niiden kanssa.

Älä vain passiivisesti lue muistiinpanojasi - olla aktiivisesti tekemisissä heidän kanssaan . Alleviivaa tärkeät sanat ja lauseet, kirjoita avainkohdat uudelleen omilla sanoillasi ja lopeta säännöllisesti ja poista päähän, mitä juuri opit varmistaaksesi, että säilytät tiedot.

coloradon yliopiston lohkareiden hyväksymisaste

Vaihe 6: Tarkista testausstrategiat

Usein vain AP -testin sisältö on haastavaa, mutta myös se, kuinka paljon sinun odotetaan tekevän vain kahdessa tunnissa ja 40 minuutissa, jotka voivat aiheuttaa virheitä. Jos huomaat, että aika loppuu tai teet huolimattomia virheitä, sinun on todennäköisesti tehtävä joitain muutoksia siihen, kuinka nopeasti tai kuinka hitaasti siirryt kokeeseen.

Jos aika loppuu usein, käytä tulevia harjoitustestejä ajoittamalla ne huolellisemmin. Monivalintaosassa on 90 minuuttia aikaa vastata 80 kysymykseen. eli 67,5 sekuntia per kysymys. Jumiutuminen vain yhteen kysymykseen voi estää sinua vastaamasta useisiin muihin kysymyksiin, mikä voi todella vahingoittaa pisteitäsi.

Jos olet tarkastellut kysymystä 90 sekuntia etkä vieläkään tiedä, miten vastata siihen, ohita se ja palaa siihen lopussa jos sinulla on aikaa jäljellä. (Muista kuitenkin vastata jokaiseen kysymykseen, ennen kuin jakso päättyy, vaikka se olisikin sattumanvarainen arvaus; vääristä vastauksista ei tehdä pistevähennyksiä, joten älä jätä kysymyksiä tyhjiksi!)

Vapaa vastaus -osiossa sinulla on noin 23 minuuttia aikaa vastata jokaiseen kysymykseen. Kukaan ei kuitenkaan pakota sinua siirtymään seuraavaan kysymykseen, joten voi olla helppoa menettää ajantaju. Vapaan vastauksen osien harjoittelu ja huolellinen ajoitus itse voivat auttaa tässä ongelmassa.

Lisäksi jos huomaat tekeväsi paljon huolimattomia virheitä kokeessa, yritä hidastaa hieman ja lukea jokainen kysymys kahdesti ennen kuin alat vastata siihen.

Molemmissa AP Environmental Science -testin osissa vastaamalla käytännön kysymyksiin säännöllisesti voi auttaa sinua saamaan käsityksen ajoitusongelmista ja tottumaan paremmin siihen, kuinka kauan sinun on vastattava jokaiseen kysymykseen.

Vaihe 7: Tee toinen harjoitustesti

Kaiken kovan työn jälkeen on aika suorittaa toinen täydellinen harjoitustesti nähdäksesi kuinka paljon olet parantunut. Noudata samoja sääntöjä kuin ensimmäisessä harjoituskokeessasi ja selvitä pisteesi. Jos olet parantanut paljon ja olet lähellä pisteetavoitettasi, sinun on ehkä tehtävä vain kevyitä opintoja toukokuun APES -tenttiin asti.

Jos olet parantunut, mutta et edelleenkään ole haluamassasi paikassa, toista yllä olevat vaiheet uudelleen jatkaa työtäsi heikkouksien parissa.

Jos et kuitenkaan ole parantunut paljon tai olet edelleen kaukana tavoitepisteestäsi, sinun on muutettava menetelmiäsi. Tarkista, miten olet arvioinut ja mitkä kysymykset ovat väärässä. Ehkä et kiinnittänyt tarpeeksi huomiota tai luit passiivisesti muistiinpanosi sen sijaan, että olisit aktiivisesti mukana.

Tee luettelo asioista, joita muutat (kuten opiskelet aktiivisemmin, kiinnität entistä enemmän huomiota muistiinpanoihisi jne.) Ja toteuta muutokset, kun suoritat nämä vaiheet uudelleen.

Kokoonpano: tärkeimmät vinkit AP: n ympäristötieteelliseen katsaukseen

Kun olet hyvin valmistautunut ja valmis AP -ympäristötieteen tenttiin, saat paljon paremman tuloksen testissä. Varmista, että tiedät kaiken uusi tentti 2020 ja mitä materiaalia se kattaa ennen arvostelun aloittamista.

AP -ympäristötieteen tarkasteluprosessin tulisi sisältää seuraavat vaiheet:

Vaihe 1: Kerää tarkastusmateriaalit
Vaihe 2: Tee ja arvostele ensimmäinen harjoitustesti
Vaihe 3: Aseta pistetavoite
Vaihe 4: Analysoi virheesi
Vaihe 5: Tarkista heikot sisältöalueet
Vaihe 6: Tarkista testistrategiat
Vaihe 7: Ota ja arvostele toinen harjoitustesti nähdäksesi kuinka olet parantunut

Muista, että tämä sykli on hyvä toistaa niin monta kertaa kuin tarvitset, jotta voit lopulta saavuttaa tavoitteesi testipäivänä!

Mielenkiintoisia Artikkeleita

4 syytä vieraan kielen pääaineeseen (ja 3 ei)

Otatko vieraan kielen pääaineen? Opi etuja ja haittoja pääaineiden valmistamisesta kielellä, kuten espanja, ranska tai japani.

2016-17 Akateeminen opas | Escondidon lukio

Löydä osavaltioiden sijoitukset, SAT/ACT -tulokset, AP -tunnit, opettajan verkkosivustot, urheiluryhmät ja paljon muuta Escondidon lukiosta Escondidossa, Kaliforniassa.

Lake Forest College ACT -tulokset ja GPA

Utahin osavaltion yliopiston pääsyvaatimukset

Havaijin Tyynenmeren yliopiston pääsyvaatimukset

930 SAT -pisteet: Onko tämä hyvä?

Kalifornian parhaat koulut | River Springs Charter School Rankings ja tilastot

Löydä osavaltioiden sijoitukset, SAT/ACT -tulokset, AP -tunnit, opettajan verkkosivustot, urheiluryhmät ja paljon muuta River Springs Charter Schoolista Temecula, CA.

Ultimate SAT Spanish Subject Test Study Guide

Harkitsetko SAT -espanjankielisen testin tekemistä? Selitämme, miten voit päättää, sopiiko se sinulle, ja tarjoamme kaiken, mitä tarvitset opiskeluun (ja ässä!) Tenttiin.

Vaatiiko NYU SAT-esseen?

Mikä on NYU: n SAT-essee-käytäntö? Selitämme, vaatiiko NYU ottamaan SAT-esseen ja kaiken muun heidän testauskäytännöstään.

Southwestern University SAT -tulokset ja GPA

Paras yhteenveto ja analyysi: Suuri Gatsby, luku 6

Lue Suuri Gatsbyn luku 6 yhteenveto saadaksesi tietää, mitä tapahtuu, kun Tom kutsuu Jayn illalliselle ja Daisy osallistuu yhteen Gatsbyn juhliin.

Paras analyysi: TJ Eckleburgin silmät The Great Gatsbyssä

Mietitkö, mitä tohtori TJ Eckleburgin silmien symboli tarkoittaa? Selitämme mainostaulun merkityksen The Great Gatsbyssä lainausmerkeillä ja hahmoanalyysillä.

Shawin yliopiston SAT -tulokset ja GPA

UMassin pääsyvaatimukset

Kuinka rekisteröityä SAT-aihekokeisiin: Vaiheittainen opas

Oletko hämmentynyt SAT -aiheen testausrekisteröinnistä? Tämä opas opastaa sinua kirjautumaan näihin testeihin.

College of Saint Mary Pääsyvaatimukset

Kuinka voittaa SAT / ACT -testi-ahdistus

Taisteletko testi-ahdistuksella SAT / ACT: ssä? Olemme luoneet luettelon vinkeistä, joiden avulla voit tuntea itsesi valmistautuneemmaksi menemään ja maadoittamaan itsesi testin aikana.

14 parasta vähähiilihydraattista hedelmää, jotka auttavat sinua laihduttamaan

Missä hedelmissä on vähän hiilihydraatteja? Katso vähähiilihydraattisten hedelmien luettelostamme parhaat vaihtoehdot, jotka auttavat sinua saavuttamaan ravitsemustavoitteesi.

Stevens-Henager Collegen pääsyvaatimukset

Näytönkomento: 5 keskeistä SAT-lukustrategiaa

Hämmentyykö SAT-lukemista koskevista todisteiden komentokysymyksistä? Tämä opas opastaa sinut läpi erilaisia ​​tyyppejä ja antaa vinkkejä heidän kokeilemiseensa.

Lycoming College pääsyvaatimukset

Michiganin teknillisen yliopiston pääsyvaatimukset

Mitä sinun tulee tietää Natomas Charter Schoolista

Löydä osavaltioiden sijoitukset, SAT/ACT -tulokset, AP -tunnit, opettajan verkkosivustot, urheiluryhmät ja paljon muuta Natomas Charter Schoolista Sacramentossa, Kaliforniassa.

Paras verenpainetaulukko: Ymmärrä lukemasi

Sekoitatko verenpainelukemasi? Tutustu yksityiskohtaiseen verenpaine-kaavioon saadaksesi selville, mitä alueesi tarkoittavat ja mitä tehdä sille.

Tennessee Technological Universityn pääsyvaatimukset